Hr |  En

You are here

  2. nacionalno savjetovanje

  2. nacionalno savjetovanje i sastanak Nacionalne kvalifikacijske platforme za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika i instalatera o energetskoj učinkovitosti

  Dana 4 i 5. srpnja 2013 godine u tremama Tuhelj održano je drugo nacionalno savjetovanje za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika i instalatera o energetskoj učinkovitosti, u okviru projekta CROSKILLS. Sudionicima drugog nacionalnog savjetovanja uvodno se obratila Irena Brnada, direktorica REC ureda u Hrvatskoj. Koordinatorica  projekta, prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur, predstojnica Zavoda za materijale, Građevinskog fakulteta predstavila prvi draft Nacionalnih smjernica za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti.

  U proces izrade Nacionalnih smjernica uključen je velik broj dionika, kako bi njihovu buduću primjenu prilagodili potrebama svih relevantnih sektora. U ovom ključnom stadiju izrade Nacionalnih smjernica, Drugo nacionalno savjetovanje osmišljeno je  kao zajedničko akcijsko planiranje provedbe Smjernica.  Uz aktivno sudjelovanje prisutnih  prikupili su se dodatni prijedlozi  i komentari za razradu Nacionalnih smjernica za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti, te su se najavile danje aktivnosti.

   

      

  Croatian
  Contact person: 
  Irena Brnada
  Email address: 
  Contact Organisation: 
  Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Start date: 
  Thursday, July 4, 2013 - 21:00
  Location: 
  City: 
  Tuheljske toplice
  End date: 
  Friday, July 5, 2013