Hr |  En

You are here

  3. sastanak partnera projekta CROSKILLS

   

   3. sastanak partnera projekta CROSKILLS (BUILD UP Skills Croatia) u okviru programa CIP Intelligent Energy Europe.

  Dnevni red:

  • Status Quo analiza – predaja konačne verzije
  • BUILD UP Skills EU exchange meeting number 3, 26-28 November 2012 – komentari sa susreta
  • Nacionalna kvalifikacijska platforma
  • Europian Social Fond
  • Akcijski plan izrade Smjernica (Roadmap)
   • Focus group meetings (GF, MGiPU, KI)
   • Razrada glavnih strateških usmjerenja za programe stručnog usavršavanja i tržišnog vrednovanja kvalificiranih radnika u građevinskom sektoru, u području energetske učinkovitosti i OIE
  • Timesheets
  • WEB
  •  Konzorcijski ugovor
  • Pillar II

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.sastanak partnera

  Croatian
  Contact person: 
  Ivana Carević, dipl.ing.građ.
  Email address: 
  Contact Organisation: 
  Građevinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
  Start date: 
  Monday, December 17, 2012 - 21:00
  Location: 
  City: 
  Zagreb
  End date: 
  Tuesday, December 17, 2013