Hr |  En

You are here

  Konzultativni sastanci sa sektorskim focus grupama

  U okviru projekta CROSKILLS – Build up Skills završen je niz konzultativnih sastanaka sa sektorskim fokus grupama. Održano je 5 sastanaka fokus grupa  (FG) prema redoslijedu:

  • FG Financijske institucije; stručne udruge u upravljanju zgradama i energetici – Zagreb, 19.04.2013.
  • FG Građevinski sektor – tvrtke, obrti i strukovna udruženja– Zagreb, 22.04. i 30.04.2013. 
  • FG Tijela javne uprave i javne ustanove u energetici i graditeljstvu – Zagreb, 25.04.2013.
  • FG Obrazovni sektor – Rijeka, 03.05.2013.

  Od dionika focus grupa prikupljeni su prijedlozi za nacrt Nacionalnih smjernica za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti.

   

     

  Croatian
  Contact person: 
  Irena Brnada
  Email address: 
  Contact Organisation: 
  Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Start date: 
  Thursday, July 4, 2013 - 21:00
  Location: 
  City: 
  Zagreb, Rijeka
  End date: 
  Friday, July 5, 2013