Hr |  En

  Energy training for builders

  Latest BUILD UP Skills activities

  15-09-2012 |  Croatia |  Croatia
  OSNOVNI CILJ: Definirati i kvantificirati potrebe i mogućnosti građevinskog sektora u...
  03-02-2014 |  Publication of endorsement activities HR |  Croatia
  03-02-2014 |  D5.1 Publication of endorsement activities 623227 HR |  Croatia
  12-12-2012 |  D1.2 leaflet Croskills Build UP 623227 CRO |  Croatia
  D1.2 leaflet ver2 Croskills Build UP 623227 CRO    
  18-12-2013 |  TREĆE NACIONALNO SAVJETOVANJE I TREĆI NACIONALNI SASTANAK NACIONALNE KVALIFIKACIJSKE PLATFORME, Opatija |  Croatia
  21 i 22.studenog.2013. održano je posljednje u nizu nacionalnih savjetovanja u okviru...

  National Country Pages

   

  CROSKILLS - „Buildupskills for Croatia“

   

   

  Osnovni cilj:

  Definirati i kvantificirati potrebe i mogućnosti građevinskog sektora u Hrvatskoj kako bi se doprinijelo postizanju ambicioznih nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti.

   

  ...
  Universityof Zagreb, Facultyof Civil Engineering