Hr |  En

You are here

  Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  Calendar of events in Croatia
  04/07/2013Konzultativni sastanci sa sektorskim focus grupama Zagreb, Rijeka, Croatia

  U okviru projekta CROSKILLS – Build up Skills završen je niz konzultativnih sastanaka sa sektorskim fokus grupama. Održano je 5 sastanaka fokus grupa  (FG) prema redoslijedu:

  • FG Financijske institucije; stručne udruge u upravljanju zgradama i energetici – Zagreb, 19.04.2013.
  • FG Građevinski sektor – tvrtke, obrti i strukovna udruženja– Zagreb, 22.04. i 30.04.2013. 
  • FG Tijela javne uprave i javne ustanove u energetici i graditeljstvu – Zagreb, 25.04.2013.
  • FG Obrazovni sektor – Rijeka, 03.05.2013.

  Od dionika focus grupa prikupljeni su prijedlozi za nacrt Nacionalnih smjernica za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti.

   

     


  Location
  , Zagreb, Rijeka
  Show map
  Hide map
  Not available.
  Contact
  Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Contact person
  Irena Brnada
  Email address
  View
  Hide
  04/07/2013POZIV na DRUGO NACIONALNO SAVJETOVANJE I DRUGI NACIONALNI SASTANAK NACIONALNE KVALIFIKACIJSKE PLATFORMEHotel WELL, Terme Tuhelj, Croatia

  Temeljem zaključaka i rezultata Prvog nacionalnog savjetovanja i prvog sastanka Nacionalne kvalifikacijske platforme, u okviru projekta CROSKILLS u travnju i svibnju održano je niz konzultacija sa sektorskim fokus grupama, u cilju prikupljanja prijedloga za nacrt Nacionalnih smjernica za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti. Na sastancima su sudjelovali članovi Nacionalne kvalifikacijske platforme, kao i drugi relevantni dionici iz javnog i gospodarskog sektora.

  U proces izrade Nacionalnih smjernica uključen je velik broj dionika, kako bismo njihovu buduću primjenu prilagodili potrebama svih relevantnih sektora. Drugo nacionalno savjetovanje osmišljeno je kao zajedničko akcijsko planiranje provedbe Smjernica koje trebaju postaviti temelj za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti i tržišno vrednovanje educirane radne snage.


  Location
  Ljudevita Gaja 4, Hotel WELL, Terme Tuhelj
  Show map
  Hide map
  Not available.
  Contact
  Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Contact person
  Irena Brnada
  Email address
  View
  Hide
  16/05/20134. Zagrebački energetski tjedanZagreb, Croatia

  16. svibnja. 2013. god u sklopu 4.Zagrebačkog energetskog tjedna  na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je seminar Energetska obnova i europski projekti. Uz profesora Ljubomira Miščevića kao moderatora, na seminaru su, među ostalima, prisustvovali predavači Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta te predstavnici Gradskih ureda Grada Zagreba i drugih institucija, stručnih udruga, studentskih udruga i tvrtki. Na seminar je predstavljen projekt CROSKILLS – Osposobljavanje radnika u energetskoj učinkovitosti (EU program Build up skills iIntelligent Energy Europe).

  Sudjelovali: Ivana Banjad Pečur, Bojan Milovanović, Ivana Carević


  Location
  Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb
  Show map
  Hide map
  Not available.
  Contact
  Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Contact person
  Ivana Banjad Pečur
  Email address
  View
  Hide

  Pages