Hr |  En

You are here

  Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  Calendar of events in Croatia
  09/05/201313. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI i 4. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETUBrijuni, Hrvatska, Croatia

  Pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske gospodina Ive Josipovića održala se 13. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI i 4. Znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu.

  Na skupu je bilo predstavljeno više od pedeset radova domaćih i inozemnih stručnjaka. Rad Konferencije i znanstvenog skupa odvijalo se u okviru tematskih područja putem izlaganja autora, kroz poster sekciju, radionice i plenarna predavanja.

  Ove godine skup je organiziran pod motom Kvaliteta - put izvrsnosti i porukom da je kvaliteta kao filozofija upravljanja, ne samo organizacijama u realnom sektoru, već i svim ostalim organizacijama, uključujući javni sektor i složene sustave poput gradova, županija i država, mogući put izlaska iz krize i put prosperiteta. Kroz tri dana obrađivat će se teme vezane uz teoriju i praksu upravljanja kvalitetom s posebnim plenarnim tematskim cjelinama: Kriza i kvaliteta, Kvaliteta i javni sektor i Kvaliteta za gospodarstvo.

  Prof. Nina Štirmer predstavila je projekt CROSKILLS Build Up Skills CROATIA s radom  SUSTAV OBRAZOVANJA U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI . U radu je prikazana analiza trenutnog stanja energetske učinkovitosti u graditeljstvu provedena u okviru projekta CROSKILLS. Temeljeno na analizi postojećih strateških dokumenata i planova te provedenih anketa među obrtnicima i relevantnim strukovnim školama, identificirane su potrebne vještine i procijenjen je broja radnika potreban u pojedinoj djelatnosti.


  Location
  , Brijuni, Hrvatska
  Show map
  Hide map
  Not available.
  Contact
  Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Contact person
  Nina Štirmer
  Email address
  View
  Hide
  19/04/2013Poziv na konzultativne sastanke sa sektorskim fokus-grupama u okviru projekta CROSKILLS.Zagreb, Rijeka, Croatia

  Prema zaključcima nedavno održanog Prvog nacionalnog savjetovanja na temu osposobljavanja građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti i sastanka Nacionalne kvalifikacijske platforme, u okviru projekta “CROSKILLS – Build up Skills Croatia” započinjemo s nizom konzultativnih sastanaka sa sektorskim fokus grupama, u cilju prikupljanja prijedloga za nacrt Nacionalnih smjernica za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti.

  Očekivani sudionici ovih sastanaka su članovi Nacionalne kvalifikacijske platforme, kao i drugi prepoznati relevantni dionici, a sastanci fokus grupa (FG) održavat će se tijekom travnja i svibnja 2013., sa sljedećim rasporedom:

  • FG Financijske institucije; stručne udruge u upravljanju zgradama i energetici – Zagreb, 19.04.2013., Građevinski fakultet, Kačićeva 26
  • FG Građevinski sektor – tvrtke, obrti i strukovna udruženja– Zagreb, 22.04. i 30.04.2013., Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II   
  • FG Tijela javne uprave i javne ustanove u energetici i graditeljstvu – Zagreb, 25.04.2013.,Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ul. Republike Austrije 20
  • FG Obrazovni sektor – Rijeka, 03.05.2013., Građevinska tehnička škola, Podhumskih žrtava 4

  Predviđeno trajanje sastanaka jest od 11:00 - 15:30h, sa sljedećim programom rada:

  A.    STAVOVI I ISKUSTVA SEKTORA:

  • Vještine i kvalifikacije građevinskih radnika potrebne za postizanje ciljeva energetske učinkovitosti u graditeljstvu (20-20-20)
  • Prioritetne obrazovne teme i razine obrazovanja
  • Mogućnosti uvođenja (obaveznog) cjeloživotnog obrazovanja za građevinske radnike u EnU
  • Financiranje provedbe cjeloživotnog obrazovanja građevinskih radnika u EnU
  • Profesionalna certifikacija/licenciranje radnika i tržišno vrednovanje educirane radne snage

  B.    PRIJEDLOZI PRIORITETNIH MJERA za uključenje u Nacionalne smjernice.

  Prilozi:

  CROSKILLS_Prijavnica_fokus grupe_19.04.

  CROSKILLS_Prijavnica_fokus grupe_22.04-30.04.

  CROSKILLS_Prijavnica_fokus grupe_25.04.

  CROSKILLS_Prijavnica_fokus grupe_03.05.


  Location
  , Zagreb, Rijeka
  Show map
  Hide map
  Not available.
  Contact
  Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Contact person
  Not available.
  Email address
  Not available.
  View
  Hide
  04/04/2013Nacionalna kvalifikacijska platforma – komentari sudionikaZagreb, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Croatia

  Nacionalna kvalifikacijska platforma – komentari sudionika

   

  Unable to display content. Adobe Flash is required.

  CROSkills - Build Up Skills Croatia


  Location
  Kačićeva 26, Zagreb, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
  Show map
  Hide map
  Not available.
  Contact
  Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
  Contact person
  Bojan Milovanović
  Email address
  Related document
  Not available.
  View
  Hide

  Pages