Hr |  En

You are here

  Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  Nacrt Nacionalnih smjernica za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti
  01-10-2013
  Croatia

  Description

  Izrađen je nacrt Nacionalnih smjernica za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti.  

  Pozivamo Vas da svoje komentare i prijedloge izmjena/dopuna nacrta Nacionalnih smjernica dostavite na    croskills@rec.org    najkasnije do 28. listopada 2013. godine.

  Za svaki komentar molimo konkretno navesti na koji se dio dokumenta odnosi, te koji zamjenski tekst/podatak predlažete unijeti u dokument.